Sights and activities

Skage Fyr

Hammarö, Värmlands län

Categories

  • Culture
  • Attraction

Gamla varningsfyren på Hammarö sydspets.

Hammarö Skage fyr var ingen seglationsfyr utan en varningsfyr.

Den hade enbart rött sken och dess uppgift var att varna för den förrädiska Grisskären.

Omkring 1930 ansågs det att det var överflödigt med Skage fyr och det fanns planer på att riva den. 1932 tog några män i Karlstad saker i egna händer och gjorde ett försök att förvärva den och dess byggnader.

Intresse växte och 1934 köptes tomten med fyr och allt. Föreningen fyrtornet bildades och tog över förvaltningen av fyr och tomt.

Läs mer här:

Skage Fyr