Sights and activities

Sankt Olofs Gryta

Hammarö, Värmlands län

Categories

  • Attraction

På grytudden finner man Sankt Olof Gryta. Det är en så kallas jättegryta från istidens slutskede.

Längs vandringsleden runt Edsviken vid Lillängshamnen finns Grytudden och Sankt Olofs Gryta. Sankt Olofs Gryta bildades av sten som med hjälp vattenvirvlar gröpte ur ett hål i berget när isen smälte undan i slutet av förra istiden. Den så kallade jättegrytan har sedan använts som offerkälla och besöktes av pilgrimer som kom över Vänern på väg till Nidaros, nuvarande Trondheim.

Läs mer här:

Sankt Olofs gryta