Sights and activities

Hammarö kyrka

Hammarö, Värmlands län

Categories

  • Attraction

Hammarö kyrka är är en av Värmlands vackra spånklädda timmerkyrkor.

Hammarö Kyrka, en spånkläd korskyrka uppförd i liggtimmer, har sina röter i 1300-talet. Den östra korsarmen utgör medeltidskyrkans långhus och den nuvarande sakristian fungerade som kor. Norr om sakristian finns ett smalt utrymme som tjänade som sakristia under medeltiden. Vid restaureringen konstaterades också att nuvarande kyrkobyggnad föregåtts av en stavkyrka vars tillkomst genom dendrokronologisk datering kunnat bestämmas till omkring 1250.

Läs mer här:

Hammarö kulturbygdshemsida

Nearby