Sights and activities

Aranäs borgruin

Götene, Västra Götalands län

Categories

  • To do
  • Attraction

Borgruin med vackert läge vid Vänern

På fornnordiska betyder Aranäs - örnnäste, och på Isländska heter örnnäste - aranäs.

Aranäs var förr ett av våra äldsta och förnämsta kungaslott, det byggdes på en plats där det tidigare hade stått ett hus, som troligen brunnit ned, det vittnar fynd om.

I slutet av 1100-talet uppfördes det fasta kärnhuset som består av en granitgrund direkt på klippan, med kraftiga murar och fint huggna sandstenskvadrater försedda med en vacker sockel. Den omgivande ringmuren på ca 30 meters längd tillkom senare. Borgen i sin helhet tillkom mellan 1150 och 1304.

Bland de fynd som gjordes vid utgrävningarna, fann man bl.a. en hjälm som troligen tillhört en riddare. Det verkar inte otroligt att den kan ha tillhört borgherren själv, Torgil Knutsson, riksråd, marsk och riddare.

Nearby